Reglament

Encara que la cursa no està inclosa dintre del Circuit Català de Curses de Muntanya de la FEEC, ha adoptat de forma general el reglament del circuit. Els/les participants disposaran de quatre hores i mitja per completar tot el recorregut. Veure Reglament FEEC. A més a més, com formem part del Circuit de Curses de Muntanya de les Terres de l’Ebre, ens regim pel reglament d’aquesta competició. Per a temes no inclosos en aquest reglament i altres casos particulars s’aplicarà la següent normativa:

 • La cursa està oberta a tothom que accepti el present reglament, sempre i quan la inscripció s’hagi fet correctament, tant en temps com en forma. No es permetrà la inscripció i/o participació a menors de 16 anys.
 • Qualsevol persona desqualificada de la cursa que vulgui seguir corrent, ho farà sota la seva única responsabilitat.
 • L’organització podrà desqualificar a tots aquells corredors que no tinguin cura de l’entorn natural o que demostrin una actitud inadequada.
 • Serà motiu de desqualificació no passar per tots els controls de pas, no realitzar el recorregut marcat per l’organització i no portar el pitrall visible a la part davantera.
 • Els corredors que decideixin retirar-se de la prova tindran l’obligació de comunicar-ho a l’organització a través del control més proper al lloc de la retirada.
 • El pitrall haurà de ser sempre visible i sense cap tipus de manipulació, qui no el dugui en aquestes condicions no entrarà a la classificació.
 • L’organització es reserva el dret d’anular la prova o modificar el recorregut si així ho creu convenient. La participació a la cursa suposa l’acceptació d’aquest reglament, així com eximeix els organitzadors de qualsevol responsabilitat en cas d’accident o lesió.
 • L’itinerari estarà marcat amb claredat durant el seu recorregut amb la senyalització adequada en cada moment.
 • El tram de cursa per carretera estarà obert al trànsit. Caldrà respectar doncs les normes de transit i senyals de circulació.
 • L’organització es reserva el dret de modificar l’itinerari i l’horari si ho considera oportú, amb l’autorització de l’autoritat competent i atenent sempre a criteris de seguretat de cara al participant o per causes de força major.
 • Els menors de 18 anys hauran de tenir un justificant del seu pare o mare o tutor legal.
 • Tot allò que no estigui previst en aquest reglament queda sota la decisió única de l’organització

Premis i Categories

Seguint amb les normes del Circuit de Curses de Muntanya de les Terres de l’Ebre Trofeu Pam i Toc s’estableixen les següents categories:

 • Júnior dones: per a menors de 18 anys. És a dir que a 31 de desembre de l’any de la cursa encara no els hagin fet.
 • Sènior dones: per a participants d’entre 18 i 40 anys, és a dir, que durant l’any de l’edició del Circuit facin 18 anys i que a 31 de desembre del mateix any, encara no hagin complert els 40 anys.
 • Veterà dones: per a participants d’entre 40 i 50 anys, és a dir, que durant l’any de l’edició del Circuit facin 40 anys i que a 31 de desembre del mateix any, encara no hagin complert els 50 anys.
 • Màster dones: a partir de 50 anys, és a dir, que durant l’any de l’edició del Circuit facin 50 o més anys.
 • Absoluta dones: formen part d’aquesta categoria totes les participants dones de les categories anteriors.
 • Júnior homes: per a menors de 18 anys, és a dir, que a 31 de desembre de l’any de la cursa encara no els hagin fet.
 • Sènior homes: : per a participants d’entre 18 i 40 anys, és a dir, que durant l’any de l’edició del Circuit facin 18 anys i que a 31 de desembre del mateix any, encara no hagin complert els 40 anys.
 • Veterà homes: per a participants d’entre 40 i 50 anys, és a dir, que durant l’any de l’edició del Circuit facin 40 anys i que a 31 de desembre del mateix any, encara no hagin complert els 50 anys.
 • Màster homes: a partir de 50 anys, és a dir, que durant l’any de l’edició del Circuit facin 50 o més anys.
 • Absoluta homes: Formen part d’aquesta categoria tots els participants homes de les categories anteriors.

Tots els participants de la cursa rebran una bossa amb obsequis.

Leave a Reply